หน้ากากอนามัย ทิ้งอย่างไรให้ถูกวิธี เพื่อกำจัดความเสี่ยงในช่วง โควิด-19 (COVID-19)

Posted by:

1. ถอดหน้ากาก โดยไม่สัมผัสด้านในของหน้ากาก
2. พับหน้ากาก เก็บให้ส่วนที่สัมผัสร่างกายอยู่ด้านใน
3. ม้วนสายรัด แล้วพันโดยรอบหน้ากาก
4. ใส่ถุงรองรับแล้วมัดปากถุงให้แน่น ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
5. ทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วในถังขยะที่แยกเฉพาะ เพื่อนำไปสู่กระบวนการกำจัดขยะติดเชื้อ
6. ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง หลังการกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว
.
ที่มา : กรมควบคุมโรค
0