วันเด็กแห่งชาติ 2565 “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

Posted by:

เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ “ขอให้เด็กๆทุกคน มีความสุข เป็นเด็กดี เป็นที่รักของพ่อแม่ คนรอบข้าง พร้อมเติบโตเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ และเป็นพลังสำคัญในการพัฒนากะลุวอเหนือของเราในอนาคต”
0