ทต.กะลุวอเหนือ ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทีมเทศบาล

Posted by:

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2565 นายการุณ ไทยสนิท นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ มอบหมายให้ นายสุไฮมี มะเกะ เป็นประธานเปิดพิธีซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ กอ.ร่วม ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ร่วมกับหน่วยงานรักษาความปลอดภัยอื่นในพื้นที่
ทั้งนี้การซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทีมเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ เป็นไปอย่างเข้มข้น มีการปฏิบัติจริง เพื่อรับมือหากเกิดเหตุหรือภัยฉุกเฉิน สามารถช่วยชาวบ้านได้อย่างทันท่วงที
0