ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

Posted by:

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ นำข้าราชการ พนักงาน พร้อมด้วยมวลชนญาลันนันบารูตำบลกะลุวอเหนือ ได้ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ


0