นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ แถลงการณ์ เรื่องเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

Posted by:

นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ แถลงการณ์ เรื่องเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

 

0