โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Posted by:

วันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2563 จากการเกิดการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างร้ายแรงในขณะนี้และมีการเพิ่มการกระจายตัวของโรคอย่างต่อเนื่อง การใช้หน้ากากปิดจมูก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว แต่ในณปัจจุบัน หน้ากากได้ขาดตลาดเพราะมีการใช้เป็นจำนวนมาก ทางเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ภายใต้การบริหารของนายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือพร้อมทีมบริหาร ได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019covic19 และอบรมการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเอง ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ โดยมีถวิล แสนแก้ว ผอ. รพ. สต สะปอม เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองขึ้น โดยวิทยากรเชิงปฏิบัตินางสาวอายดา อาแว และนางสาวอาตีกะห์ กะจิ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น ประมาณ 100 คน ประกอบด้วย กำนันผู้ใหญ่บ้าน และอสม รวมถึงผู้ที่สนใจและขอบคุณ หน่วยแพทย์ทหารจากศูนย์อำนวยการการแพทย์จังหวัดชายแดใต้ ค่ายกัลยาณี ที่ได้มาคัดกรองผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ด้วย

0

Add a Comment