โครงการส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์กระจูด ประจำปี 2563

Posted by:

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์กระจูด ประจำปี 2563 โดยมีนายอับดุลราชิ ลอแม ปลัดเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วม 20 คน โดยใช้ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค.-28 เม.ย. 2563 ณ กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านค่าย ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ม.2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยการสร้างงานสร้างรายได้ แก้ปัญหาการว่างงาน ส่งเสริมอาชีพอิสระและการเพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ บนพื้นฐานของการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ขยายโอกาสให้กับประชาชนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ นอกจากนี้นายกยังได้กำชับถึงการป้องกันไวรัส COVIT-19 พร้อมกับช่วยสอดส่องผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทั้งสองแห่งในเขตตำบลกะลุวอเหนือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการคัดกรองและตรวจร่างกาย ทั้งนี้เพื่อความปลอดของตัวเราเองและคนที่เรารัก

0

Add a Comment