ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

Posted by:

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ โดยนายอัสมีรี  แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ

000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 031 032 033

0

Add a Comment