กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

Posted by:

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 โดยมีนายกามารูเด็น อูเซ็ง รองนายกเทศมนตรี นายประภัสสร ตุนาคุน เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ ลูกจ้าง ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ตลอดแนวรั้วกำแพงเทศบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคนต่อไป

60362414_2170891659697575_8216506074878967808_n60349229_2170911713028903_9163898125763477504_n
60356902_2170893983030676_5247278093755744256_n 60357190_2170915833028491_625202257381556224_n 60358130_2170915119695229_2303231389924851712_n 60405678_2170915569695184_355040507996405760_n
60454891_2170915789695162_8339039202616279040_n
60587945_2170893963030678_5216858884802609152_n 60696235_2170893279697413_914525724184936448_n 60720428_2170911536362254_794870542363525120_n 60764562_2170911743028900_4257096202824187904_n 60967091_2170911526362255_1216735196682911744_n 61122377_2170911513028923_8432963871022514176_n60410630_2170915129695228_4072971740823683072_n60514683_2170915113028563_3744313451695046656_n60356743_2170916016361806_9117533107694600192_n

0

Add a Comment