โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562

Posted by:

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ซึ่งมีนายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานกองทุน ฯ ซึ่งได้จัดโครงการเป็นประจำทุกปี จากสภาพ สังคมปัจจุบันการที่ประเทศไทยกำลังมุ่งเข้าสู่สังคมแห่งผู้สูงอายุ ทั้งนี้ผู้สูงอายุ คนพิการจำนวนมากขาดการดูแลเอาใจใส่ ให้อยู่ตามลำพังหรืออยู่กับเด็กในวัยเรียน ด้วยบุตรหลานต้องออกไปทำงานต่างพื้นที่ เพราะสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ขาดการคล่องตัวในการครองชีพและอุปโภคที่มีราคาสูง ทำให้บุตรหลานไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ จากสาเหตุและปัญหาเหล่านี้ทุกคนในชุมชน ได้รับผลกระทบ ศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ได้จัดกิจกรรมให้มีความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย โรคในผู้สูงอายุโรคเรื้อรังภาวะแทรกซ้อนของโรค การรักษาการบำบัดการฟื้นฟูผู้สูงอายุและคนพิการ รวมทั้งการจัดการระบบสุขภาพโดยมีผู้ดูแล อสม. แกนนำ เครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วมในระยะยาว ดังนั้นศูนย์ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลกะลุวอเหนือ จึงจัดทำโครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุคนพิการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัย และลดอาการแทรกซ้อนโรคของผู้สูงอายุคนพิการ และเพื่อสนับสนุนเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์สำหรับการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอีกด้วย ซึ่งวันนี้ มีการเสวนา จากนายแพทย์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ส่งเสริม สุขภาพตำบล และ ผู้มีความรู้ด้านศาสนา มาให้ความรู้ในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ ในวิถีชีวิตประจำวัน ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยที่ดีต่อไป

69285556_703054163448662_8681324997773361152_n68508424_703056696781742_6014713828141432832_n 68510614_2331345123652227_3737608908961742848_n 68512924_2331341163652623_5324816856337350656_n 68560449_703055433448535_278462211771334656_n 68588047_703057123448366_5163321683666272256_n68656439_2331336583653081_4756193792283901952_n 68687833_2331341480319258_3358247285363310592_n 68701925_703053123448766_69913030967689216_n68961882_703053006782111_1976974477140951040_n69153040_703053200115425_6031146231282008064_n 68751972_703052820115463_3471226541818511360_n 68881089_703055370115208_1939395063784144896_n 68886323_703054606781951_8942060664038359040_n 68910114_703055856781826_7466036092672671744_n 68939863_703055260115219_1602920226234564608_n
69031476_703057323448346_7388036024833671168_n 69089111_703058080114937_2569524301489242112_n
69163288_703053870115358_1965572348287385600_n
69291912_703054466781965_9026734127507832832_n 69398116_2331340373652702_703987316393246720_n 69433398_2331340166986056_8881801130414178304_n 69512616_703054416781970_4567407031614439424_n 69518549_703056543448424_2175349640629583872_n68615180_703057603448318_3537653042889359360_n

0

Add a Comment