โครงการมหกรรมวิชาการ และกีฬาสัมพันธ์ (ตาดีกาสัมพันธ์) ประจำปี 2562

Posted by:

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวรายงาน ในกิจกรรม “โครงการมหกรรมวิชาการ และกีฬาสัมพันธ์ (ตาดีกาสัมพันธ์) ประจำปี 2562” โดยมีนายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลาม จ.นราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการ ณ หมู่ 1 บ้านบางมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีหน่วยงาน ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา ประชาชน ตลอดจนนักเรียนประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ทั้ง 13 หมู่บ้าน ซึ่งเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30-31มีนาคม 2562 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างให้เด็ก และเยาวชน มีทักษะทางวิชาการและการกีฬา สามารถนำไปพัฒนาตนเองตามวิถีมุสลิมอย่างถูกต้อง ตลอดจนเป็นการคัดเลือกตัวแทนเด็ก และเยาวชนใน ต.กะลุวอเหนือ ต่อไป

001 017 016 015 014 013 012 011 010 009 008 007 006 005 004 003 002

018019020021022023024025026027041040039038037036035034033032031030029028042056055054053052051050049048047046045044043057062061060059058063078077076075074073072071070069068067066065064

0

Add a Comment