ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ สถ.ศพด.3 (ขนาด 81-100 คน แบบไม่ตอกเสาเข็ม)​ จำนวน 1 หลัง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยง หมู่ที่ 4 บ้านเขาตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ

Posted by:

-ดาวน์โหลดที่นี่

0

Add a Comment