ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ สถ.ศพด.2 (ขนาด 51-80 คน แบบไม่ตอกเสาเข็ม)​ จำนวน 1 หลัง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางมะนาว หมู่ที่ 1 บ้านบางมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ

Posted by:

-ดาวน์โหลดที่นี่

0

Add a Comment