โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำรูปตัววี สายบ้านมีซี-แม่น้ำบางนรา ขนาดกว้าง 1.20เมตร ลึก 1.00เมตร กว้างก้นหลุม 0.80เมตร ยาว 666.00เมตร หมู่ที่2 บ้านค่าย ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

Posted by:

ดาวน์โหลดที่่นี่

0

Add a Comment