โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชนตำบลกะลุวอเหนือ ประจำปี 2561

Posted by:

โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชนตำบลกะลุวอเหนือ ประจำปี 2561 ตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นการดูแลส่งเสริมสุขภาพ สามารถเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามสิทธิประโยชน์ของกลุ่มวัยและเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ รว่มถึงเพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคติดเชื้อ ซึงโครงการวันนี้มีผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานประมาณ 60 กว่าคน

 

000 30707708_1608439555942791_8990815117829033404_n 30708769_1608439425942804_8363071454890233214_n 30712594_1608440132609400_7945091673596977842_n 30725475_1608434555943291_186314781893625987_n 30726272_1608440839275996_667446927613812652_n 30726712_1608435029276577_4361165210134492923_n 30727277_1608440595942687_989321045273118080_n 30741825_1608440322609381_3714818770419700293_n 30741904_1608440075942739_7179921945643338766_n 30762983_1608440149276065_364308150166133629_n 31044641_1608440829275997_4778482397069022562_n

0

Add a Comment