โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี 2561

Posted by:

เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือภายใต้การบริหารงานโดยนายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือและทีมบริหาร ได้จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี 2561 วันที่  26 – 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ซึ่งดำเนินการโดยกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือขึ้นเพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลประชากรสุนัขและแมว แล้วจัดเก็บรวบรวมไว้เป็นระบบข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว และขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลของ Thai Rabies.net ของกรมปศุสัตว์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีอยู่ในความดูแลมารับริการฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งจะมีผลทำให้ลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ต่อไป000 31353839_1615239628596117_5781941224002399863_n31292690_1615239635262783_7214581218709214875_n 31301643_1615242158595864_3816432883671211299_n 31301702_1615241575262589_7827329916829502948_n 31301852_1615241708595909_3984716422329243286_n 31351519_1615239875262759_3025585256584614763_n  31369166_1615241438595936_2666082631942056281_n 31398047_1615242111929202_6475287360699996131_n 31433429_1615239931929420_8227462829207098703_n 31444963_1615241668595913_7900070570318633282_n

0

Add a Comment