โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561

Posted by:

โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561

บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 และบ้านพิกุลทอง หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ พร้อมข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ได้มอบความสุข ให้กับผู้สูงอายุ ภายในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยมีนายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ทหาร ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติ ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยได้เชิญผู้สูงอายุ คณะกรรมการชุมชน และประชาชนในตำบลกะลุวอเหนือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ และระลึกนึกถึงผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณและเป็นบุคคลสำคัญของครอบครัว สร้างการมีส่วนร่วมของคนในครอบครัว ชุมชน และสังคม ในการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมเตะปี๊บ และดูดนม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้สนุกสนาน และการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีของผู้น้อยต่อผู้อาวุโสที่นับถือ รวมทั้งขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ของไทยด้วย

000 30582142_1600605390059541_4651606510107921561_n 30582352_1600621243391289_8149396880289417338_n 30594656_1600600073393406_5774559429658658902_n 30595035_1600624320057648_8963340566204406547_n 30595137_1600600586726688_7801235584157514018_n 30623648_1600605886726158_3837274117096727602_n 30623867_1600594780060602_4631170992500651948_n 30623923_1600597146727032_5339585814557519526_n 30624119_1600595880060492_771296072584205742_n 30624752_1600966180023462_662017109727649336_n 30628877_1600577310062349_8357160546976642072_n 30629597_1600577856728961_1935751891038815746_n 30652380_1600965906690156_2148123005996887422_n 30652413_1602083126578434_6930170173286864231_n 30652733_1600605096726237_7542039320271228431_n 30652803_1602049316581815_5687884154203292086_n 30652910_1602049656581781_2184732528035545086_n 30653035_1602072893246124_484099466298401473_n 30653132_1600575736729173_4671171174667919954_n 30653301_1600966116690135_5650443409200327651_n 30653331_1602077076579039_5242082425888888531_n 30656229_1600577760062304_3634118835112994076_n 30656271_1602077059912374_2776381714153664697_n 30656331_1600604766726270_6726754528271318985_n 30656340_1600599763393437_2670162591021840381_n 30656431_1602077816578965_650691255184571880_n 30656556_1600603770059703_4478849514280686768_n 30657311_1600614303391983_1343233087048871217_n 30657337_1602049989915081_8557580301802402247_n 30688190_1600604903392923_9127215615497492386_n 30688326_1600598260060254_3242175878981377883_n 30688450_1600575860062494_2033246817296697474_n 30688553_1602073516579395_8932381736606188142_n 30688940_1602049646581782_651593602429770413_n 30689200_1602082106578536_6353112612066518652_n 30689332_1602050816581665_8147654129682292530_n 30698206_1600598010060279_218391525814618523_n 30698417_1600614883391925_6634255060135982853_n 30698519_1600583710061709_7694993677051987004_n 30707454_1602079436578803_5303583509448717055_n 30708069_1602049383248475_3511543622907308827_n 30712935_1602081083245305_5910790813272031153_n 30714082_1600598633393550_6972353188105840373_n 30714811_1602050829914997_5199123897507425954_n 30724626_1602084293244984_8466693396616155565_n 30725370_1602079659912114_1598527193618795117_n 30727656_1602081559911924_637072831729731389_n 30728291_1600594963393917_3427328465160365390_n 30729837_1602049276581819_3884463527111402445_n

 

0

Add a Comment