โครงการมหกรรมวิชาการ และกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2561

Posted by:

โครงการมหกรรมวิชาการ และกีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ นราธิวาส จัด “โครงการมหกรรมวิชาการ และกีฬาสัมพันธ์” เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการและการกีฬา ให้เด็กและเยาวชน นำไปพัฒนาตนเองตามวิถีมุสลิมได้อย่างถูกต้อง

วันที่ 7 เมษายน 2561 ที่ลานสนามฟุตบอล หมู่ 6 บ้านจาเราะแลเกาะ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลาม จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิด “โครงการมหกรรมวิชาการ และกีฬาสัมพันธ์” ประจำปี 2561 ซึ่ง เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2561 เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างให้เด็ก และเยาวชน มีทักษะทางวิชาการและการกีฬา สามารถนำไปพัฒนาตนเองตามวิถีมุสลิมอย่างถูกต้อง ตลอดจนเป็นการคัดเลือกตัวแทนเด็ก และเยาวชนใน ตำบลกะลุวอเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมหกรรมวิชาการ และกีฬาสัมพันธ์ 13 หมู่บ้านใน ตำบลกะลุวอเหนือ โดยมี นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา ประชาชน ตลอดจน นักเรียน ประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ทั้ง 13 หมู่บ้าน เข้าร่วมสำหรับกิจกรรมในงานมีกิจกรรมภาคสนาม กิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมภาคกลางคืน ประกอบด้วย การแข่งฟุตบอลชาย การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง การแข่งขันการตอบปัญหาทางศาสนา การประกวดคัดลายมือภาษาอาหรับ การประกวดเรียงความภาษามลายู การทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน การประกวดพรรณนาโวหาร การประกวดบรรยายธรรม การประกวดขับร้องเพลงอนาซีด นอกจากนั้น ยังมีการประกวดการแข่งขันขบวนพาเหรด แห่วัฒนธรรม ชุด มลายูท้องถิ่น อีกด้วย

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจารีตประเพณี อัตลักษณ์ของชุมชน อันจะทำให้เกิดการพัฒนาทักษะทางด้านอิสลามศึกษา การกีฬา จารีตประเพณี โดยการสอดแทรกหลักธรรมคำสอนตามหลักศาสนา ตามที่บทบัญญัติไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของพี่น้องมุสลิมอย่างแท้จริง

30571337_420146375072777_3999646279583201075_n 30581701_420152148405533_5596954091442643815_n 30571862_420150311739050_8502530042592658649_n 30571699_420143341739747_529386288153983817_n 30530899_420149441739137_6786411257867559224_n 30530563_420152498405498_7233085058150448200_n 30516613_420144895072925_6924866033639869501_n 30515780_420151481738933_4515551963015812727_n 30515578_420145751739506_4074703918395399972_n 30443284_419596761794405_5077218884654972807_n 30443162_420144598406288_3976429429477813721_n 30443097_420144451739636_307224256849939284_n 30443087_420143088406439_9182708185075116352_n 30441706_419315091822572_7775015733245687732_n 30441334_419662441787837_5214217056542431296_n 30440732_420144891739592_4725672930332602204_n 30440728_419315191822562_5990313709985640943_n 30415500_420144701739611_8879238015806812108_n 30415475_1596506623802751_2654586859073827834_n 30415354_419598505127564_3345889528969045041_n 30415140_1596542003799213_2211771789852737234_n 30415054_419597248461023_2061877883829653221_n 30414590_420146041739477_66429412077305179_n 30414581_1596524790467601_9172553477905593077_n 30412601_419663618454386_8287150991233012295_n 30412060_1596536463799767_3443060052928786890_n 30411872_419596708461077_4062512405299750445_n 30411549_1596541790465901_5097921777413910358_n 30265316_1596542650465815_5314926548945315666_n 30265299_1596550090465071_4724364253227441865_n 30265274_1596547053798708_90438407555374940_n 30264720_1596541873799226_6501945356736088290_n 30264651_1596532887133458_1625317124261988497_n 30262120_1596509443802469_2475791719505315108_n 30262011_1596542727132474_1018213045435802573_n 30261545_1596510130469067_4551820369276240850_n 30261491_1596506117136135_7631793958115330361_n 30261383_1596542917132455_6229727890488111942_n 30260990_419662061787875_1239541060790921589_n 30227185_419315118489236_3943475240654371379_n 30227099_1596546310465449_6636094754124167632_n 30226946_1596505593802854_2104394985992614899_n 30221936_1596550477131699_4933600893760801914_n 30221378_1596547910465289_231243761765342606_n 30221365_419315208489227_8989563423050629986_n 30124844_419315088489239_6973241921293397597_n 000

0

Add a Comment