ประกาศรับนักเรียน และนักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ในระหว่างปิดภาคเรียน

Posted by:

เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ประกาศรับนักเรียน และนักศึกษา ช่วยปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ในระหว่างปิดภาคเรียน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ณ เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ รายละเอียดตามประกาศ

ประกาศ ภาพ

0

Add a Comment