โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์กระจูด ประจำปี 2561

Posted by:

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์กระจูด ประจำปี 2561

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์กระจูด ประจำปี 2561 และได้ให้การต้อนรับ นายพิเชฎฐ ปานสุข และ น.ส.อัญชลี ทองแก้วกูล ในนามพระราชวัง สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีกระแสรับสั่งให้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านค่าย ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมีนายณัฐศักดิ์ จันทโรจวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ นายการียา มะแซสะอิ ผู้ใหญ่บ้านค่าย นายอัสอารี แลหะ รองประธานสภาฯ นายนูรอดิน เจะมะ และนายอิมรอน เจะแว สท.เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วม 30 คน โดยใช้ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่ 19 – 28 ก.พ. 2561 ณ กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านค่าย ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ม.2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยการสร้างงานสร้างรายได้ แก้ปัญหาการว่างงาน ส่งเสริมอาชีพอิสระและการเพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ บนพื้นฐานของการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ขยายโอกาสให้กับประชาชนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ ซึ่งหลังจากนั้นท่านนายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ รองนายกเทศมนตรีฯ และผู้ใหญ่บ้านค่าย ได้นำ นาย พิเชฎฐ ปานสุข และ น.ส. อัญชลี ทองแก้วกูล ในนามพระราชวัง สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลงพื้นที่ดูสถานที่ปลูกต้นกระจูด ซึ่งมีกระแสรับสั่งให้ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ จัดหาสถานที่ปลูกต้นกระจูดในพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือ ณ หมู่ที่ 8 บ้านโคกสยา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวังนราธิวาส เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018

0

Add a Comment