โครงการแข่งขันกีฬาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

Posted by:

โครงการแข่งขันกีฬาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ม.1 บ้านบางมะนาว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กปฐมวัยสนใจการเล่นกีฬา และกิจกรรมกลางแจ้งเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์ อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญาและลักษณะนิสัย เป็นการเพิ่มประสบการณ์และทักษะการเรียนรู้แก่เด็กเล็ก การปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ระเบียบวินัย สามัคคี อดทนเพื่อเป็นการพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาด้านพัฒนาการของน้องๆ ระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ ในเขตพื้นที่ตำบลกะลุอเหนือ ภายใต้การบริหารงานของนายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ และทีมฝ่ายบริหาร ได้รับการปรับปรุงหลายๆ ด้านในทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมสัมพันธ์ตามวิวัฒนาการตามวัย ของเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ซึ่งการจัดโครงการวันนี้สร้างความสุขให้กับน้องๆ และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ทั่งนี้ท่านนายกฯ ยังได้กล่าวว่าปีหน้าจะจัดให้ใหญ่กว่านี้อีก

001 002 003 004 05 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034

0

Add a Comment