เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

Posted by:

เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ ชายหาดอ่าวมะนาว โดยกิจกรรมภายในงานมีการจัดซุ้มกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ และมีของรางวัลมากมาย พร้อมทั้งมีอาหาร เครื่องดื่ม ขนม ไอศกรีม แจกเด็กที่ได้เข้าร่วมงาน จึงประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือ และพื้นที่ใกล้เคียง นำบุตร หลาน เข้าร่วมงานกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว

กำหนดจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

0

Add a Comment