โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 เปิดรับสมัครนักเรียนประจำพักนอน (โรงเรียนประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้)

Posted by:

โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 เปิดรับสมัครนักเรียนประจำพักนอน (โรงเรียนประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้) ตั้งแต่ วันที่ 3 -31 มกราคม 2561 สถานที่สมัคร ณ ร.ร.บ้านเขาตันหยงฯ ม.4 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

โรงเรียนบ้านเขาตันหยง มิตรภาพที่ 153 เปิดรับสมัครนักเรียนประจำพักนอน

0

Add a Comment