ขอเชิญชวนทุกท่านและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันมอบของขวัญปีใหม่ 2561

Posted by:

เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ขอเชิญชวนทุกท่านและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมกันมอบของขวัญปีใหม่ 2561 ทำความดี แก่แผ่นดินไทย โดยการแยกขยะก่อนทิ้ง และทิ้งขยะลงถัง เพื่อให้บ้านเมืองสะอาดปลอดภัยไร้มลพิษ

ขอเชิญชวนทุกท่านและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

0

Add a Comment