มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

Posted by:

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในเขตเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ เนื่องจากได้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่บ้านเรือน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ตามปกติ
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ นำโดยนายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ พร้อมรองนายกฯ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วน ข้าราชการ และพนักงาน ได้ร่วมส่งมอบถุงยังชีพให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือ จำนวน 4,634 ชุด ณ เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับราษฏรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อาทิ ข้าวสาร อาหารกระป๋องสำเร็จรูป น้ำดื่มและอาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ สำหรับเป้าหมายของการมอบถุงยังชีพ เนื่องจากทางเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ได้ทำการสำรวจในพื้นที่ และความเป็นอยู่ของประชาชนในช่วงสภาวะเกิดฝนตกหนักที่ผ่านมา จนพบว่า ประชาชนหลายครัวเรือนได้รับความเดือดร้อน เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้แก่ประชาชน ทุกหมู่บ้านในตำบลกะลุวอเหนือพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่ ระดมกำลังทั้งแรงกายแรงใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมกันขนย้ายสิ่งของที่จำเป็นไปยังที่ปลอดภัย

00 24909654_1469121249874623_2634522001274123579_n 24862409_372853293135419_8613989682089154797_n 24852521_1469154473204634_4739691310369778890_n 24852357_1469121309874617_3773550630360864158_n 24852167_1469142719872476_7484750504718135581_n 24852134_1469142316539183_2971623222118566672_n 24796755_1469123006541114_6733077438168175603_n 24796703_1469123499874398_622890807947333285_n 24796638_1469157306537684_7077062633169287506_n 24796612_372854363135312_2384258708488619282_n 24796608_1469124959874252_8552342303116028545_n 24796272_1469071903212891_5052071556894340903_n 24775022_1469689639817784_4728272794900412129_n 24774960_1469722199814528_2786866341115636172_n 24774953_1469130369873711_5107660028503760461_n 24774797_372853769802038_3147736197179627376_n 24774713_1469121379874610_4731766374473576356_n 24312874_1469689713151110_2671227961461083844_n 24312719_1469122243207857_2509587283715916661_n 24312490_1469122816541133_3213992871838843931_n 24312417_1469121426541272_4962780354628254602_n 24312415_1469072876546127_9218412653814551952_n 24312379_1469130999873648_2824083535510083979_n 24301335_372855536468528_7976110162212319464_n 24301286_1469071916546223_4012731657168290017_n 24301265_1469071746546240_4477983162413440159_n 24301139_1469142626539152_5734582746116369687_n 24300995_372855423135206_1258521352304730361_n 24300956_1469131126540302_6626946293021784445_n 2583506 2583327 2583160 10102 10101 991 662 223 221 121 111 013 012 009 006 005 003 001 00 24909654_1469121249874623_2634522001274123579_n 24862409_372853293135419_8613989682089154797_n 24852521_1469154473204634_4739691310369778890_n 24852357_1469121309874617_3773550630360864158_n 24852167_1469142719872476_7484750504718135581_n 24852134_1469142316539183_2971623222118566672_n 24796703_1469123499874398_622890807947333285_n 24796755_1469123006541114_6733077438168175603_n 24796638_1469157306537684_7077062633169287506_n 24796612_372854363135312_2384258708488619282_n 24796608_1469124959874252_8552342303116028545_n 24796272_1469071903212891_5052071556894340903_n 24775022_1469689639817784_4728272794900412129_n 24774960_1469722199814528_2786866341115636172_n 24774953_1469130369873711_5107660028503760461_n 24774797_372853769802038_3147736197179627376_n 24774713_1469121379874610_4731766374473576356_n 24312874_1469689713151110_2671227961461083844_n 24312719_1469122243207857_2509587283715916661_n 24312490_1469122816541133_3213992871838843931_n 24312417_1469121426541272_4962780354628254602_n 24312415_1469072876546127_9218412653814551952_n 24312379_1469130999873648_2824083535510083979_n 24301335_372855536468528_7976110162212319464_n 24301286_1469071916546223_4012731657168290017_n 24301265_1469071746546240_4477983162413440159_n 24301139_1469142626539152_5734582746116369687_n 24300995_372855423135206_1258521352304730361_n 24300956_1469131126540302_6626946293021784445_n 2583506 2583327 2583160 10102 10101 991 662 223 221 121 111 013 012 009 006 005 003 001

0

Add a Comment