โครงการ “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี”

Posted by:

โครงการ “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี”
วันพุธ ที่ 22 พฤษจิกายน 2560 นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ พร้อมด้วยนายประภัสสร ตุนาคุณ เลขานุการนายก นายณัฐศักดิ์ จันทโรจวงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ นายไพสิฐ นรารักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้พยุง ตามโครงการ “พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี” เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้ปลูกต้นพยุงในบริเวณสำนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคสมานสามัคคี “ร่วมคิด ร่วมทำ” ของบุคลากรในสังกัดส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

0

Add a Comment