วันศุกร์ ที่ 3 พฤษจิกายน 2560 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560

Posted by:

จัดโดยเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ณ วัดพิกุลทอง ม.6 บ้านพิกุลทอง ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการช่วยกันรักษาและทำนุบำรุงศาสนา และสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยแต่โบราณให้คงอยู่ตลอดไป โดยในงานทางเทศบาลได้จัดสถานที่สำคัญการปล่อยกระทง การประกวดกระทงประเภทต่างๆ การประกวดนางนพมาศและการแสดงความสามารถของเด็กๆ ที่เข้าประกวด นอกจากนี้ยังมีมวยน้ำสำหรับน้องๆ ผู้ชายได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน

0

Add a Comment