ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน รวมเป็นใจหนึ่งเดียว ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (สวน ร.5) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ต.ค.60 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

Posted by:

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน รวมเป็นใจหนึ่งเดียว ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (สวน ร.5) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ต.ค.60 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

244x122

0

Add a Comment