กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 “ทำความสะอาดชายหาดอ่าวมะนาว”

Posted by:

วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 “ทำความสะอาดชายหาดอ่าวมะนาว” ณ ลานเอนกประสงค์ ชายหาดอ่าวมะนาว หมู่ที่ ๑๒ บ้านบูกิตอ่าวมะนาว ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสุรพร พร้อมมูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มาพบปะและร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ มีหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล นักเรียนนักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ชายหาดอ่าวมะนาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลที่สวยงาม และมีความสำคัญของจังหวัดนราธิวาส ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญ ชายหาดจึงได้รับผลกระทบของขยะจากนักท่องเที่ยว ทำให้มีความสวยงามตามธรรมชาติต้องลดน้อยด้อยลง ไม่เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว ดังนั้นการทำความสะอาดชายหาด จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งจะทำให้การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และเกิดความยั่งยืน


 

0

Add a Comment