ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคาร เฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณ

Posted by:

วันนี้ 28 ก.ค. 60 นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนข้าราชการ ข้าราชการและพนักงาน เข้าร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง ร.10 โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร ข้าราชบริพารในพระตำหนักทักษิณ และประชาชน เดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคาร เฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณ ซึ่งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก ของพระตำหนัก ทักษิณราชนิเวศน์ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 เพื่อเป็น การถวายพระพรให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทั้งยังเป็นการแสดงออก ถึงความจงรักภักดี ซึ่งพระราชตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เป็น 1 ในพระราชตำหนัก ทั่วประเทศ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมลงนามถวายพระพรในครั้งนี้ และร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งแช่บ๊วยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ที่บริเวณชายหาดเขตพระราชฐานส่วนนอก โดยสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสได้จัดกิจกรรม “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งเป็นการขยายพันธุ์สัตว์น้ำสู่ทะเล และเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งทะเลให้อุดมสมบูรณ์ เพื่อให้พี่น้องชาวประมงทะเลชายฝั่งของ จังหวัดนราธิวาส ให้คงอยู่ เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ และเพียงพอต่อความต้องการของราษฎร โดยมีพันธุ์กุ้งแช่บ๊วยจำนวน 3,000,010 ตัว

0

Add a Comment