ขอเชิญชวนประชาชนตำบลกะลุวอเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

Posted by:

1501134616357_1

               ขอเชิญชวนประชาชนตำบลกะลุวอเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  65  พรรษา  28  กรกฎาคม  2560  เพื่อให้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นไปอย่างสมพระเกียรติและด้วยความเรียบร้อย  เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือจึงได้จัด  “กิจกรรมทำความสะอาดชายหาดอ่าวมะนาว”  ในวันจันทร์  ที่  31  กรกฎาคม  2560  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ณ  ลานเอนกประสงค์  ชายหาดอ่าวมะนาว  หมู่ที่  ๑๒  บ้านบูกิตอ่าวมะนาว  ตำบลกะลุวอเหนือ  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  โดยมี  นายสุรพร  พร้อมมูล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  มาพบปะและร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์
0

Add a Comment