กิจกรรมคืนความสะอาดให้ธรรมชาติ “อ่าวมะนาวงามตา”

Posted by:

วันที่ 5 กรกฏคม 2560 เวลา 15.00 น. นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ นายกามารูเด็น  อูเซ็ง นายอัสมีรี แวเด็ง รองนายกเทศมนตรีได้ร่วมกิจกรรมคืนความสะอาดให้ธรรมชาติ  “อ่าวมะนาวงามตา”  พร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาล โดยการเก็บขยะที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น ถุงพลาสติก โฟม ผ้าออมเด็ก ขวดน้ำ และอื่นๆ บริเวณชายหาดอ่าวมะนาว โดยขยะจำนวนมากนี้เกิดจากการทิ้งขยะของผู้มาเที่ยวในช่วงเทศกาลที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมการเก็บขยะนี้ ทางเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดมา อย่างเช่น กิจกรรม Big Cleaning Day และการขอความร่วมมือจากพี่น้องทุกท่านที่ได้มาเที่ยว ณ หาดอ่าวมะนาว ช่วยกันรักษาความสะอาดและทิ้งขยะในถังที่เตรียมไว้ เพื่อสร้างวินัยจิตสำนึกที่ดีให้กับชุมชนและชาวจังหวัดนราธิวาส….ขยะในมือท่าน ลงถังขยะนะค่ะ

0

Add a Comment