โครงการแข่งขันกีฬา ว่าว ประจำปี 2560

Posted by:

วันที่ 8 พ.ค.60 นายมะวี สุหลง รองนายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ พร้อมด้วยนายประภัสสร ตุนาคุน เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันว่าว ที่บริเวณทุ่งนาบ้านพิกุลทอง ม.6 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ทางเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ได้จัดให้มีการแข่งขันว่าวเดือนตามประเพณี ที่มีการจัดแข่งขันกันเพื่อความสนุกสนาน หลังจากที่ชาวบ้านที่นี่ได้เกี่ยวข้าวเสร็จ โดยการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน และสร้างความรักกันระหว่างวัยของคนรุ่นเก่า และเด็กรุ่นใหม่ให้รู้ถึงวิถี และประเพณีของท้องถิ่นที่มีการสืบสานกันมานานหลายสิบปี ซึ่งในการแข่งขัน ว่าวเดือนขนาดใหญ่ ขนาดเล็กขึ้นสูง และประเภทว่าวสวยงาน

0

Add a Comment