โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

Posted by:

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นายสาโรช กาญจนพงศ์ นายอำเภอเมืองนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 ณ สนามกลางประจำตำบลกะลุวอเหนือ อ่าวมะนาว ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส โดยมีนายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้นำศาสนา ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีพิธีปิดในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 มีการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่างทีมกำนันผู้ใหญ่บ้าน พบกับ ทีมผู้บริหารสมาชิกสภา ทต.กะลุวเหนือ ผลการแข่งขันทีมผู้บริหารสมาชิกสภา ทต.กะลุวเหนือ 1 vs 0 ทีมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และส่วนรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีม บ้านบางมะนาว 0 vs 0 บ้านใหม่ ต้องยิงจุดโทษ ผลการยิงจุดโทษ บ้านบางมะนาว เอาชนะบ้านใหม่ 4 ประตูต่อ 2ปัจจุบันสถานการณ์การติดยาเสพติดของเยาวชนได้เพิ่มมากขึ้นทางเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือจึงได้ จัดแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนในเขตตำบลกะลุวอเหนือ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของตนเอง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของนักกีฬา เพื่อให้เกิดความรักสามัคคี เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือได้จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลให้ชุมชน/หมู่บ้าน และโรงเรียนปลอดสารเสพติดรวมให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงโทษและพิษภัยที่จะเกิดกับตนเอง ครอบครัว สังคม ชุมชน และประเทศชาติ

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 15 พ.ค.60 นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และรวมถึงทหาร ตำรวจ ได้ร่วมในการปิดการแข่งขันฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 60 ณ สนามกลางตำบลกะลุวอเหนือ บ้านบางมะนาว หมู่ที่ 1 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่ง

 

0

Add a Comment