โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในวิถีมุสลิมและไทยพุทธ ประจำปี 2560

Posted by:

วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ และห้องประชุมธรรมาภิบาลตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ได้เป็นประธานจัดโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในวิถีมุสลิมและไทยพุทธ (กลุ่มผู้สูงวัยบุหงาตันหยงตำบลกะลุวอเหนือ) ในเขตเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ โดยมีประชาชนเป็นผู้สูงวัยเฉลี่ยอายุ 60 ปีขึ้นไป จาก 13 หมู่บ้าน ในเขต ต.กะลุวอเหนือ ซึ่งเป็นทั้งชาวไทยพุทธ และไทยมุสลิม กว่าพันคนเข้าร่วมงานการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในวิถีมุสลิมและไทยพุทธ ซึ่งภายในงานยังมีการบรรยายศาสนธรรม ให้แก่ผู้สูงอายุทางศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ในการใช้ชีวิตประจำวัน และการดูแลสุขภาพตัวเองตามหลักศาสนา

0

Add a Comment