โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560

Posted by:

วันที่ 14 เม.ย.60 โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ วัดพิกุลทอง ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ พร้อมข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ได้มอบความสุข ให้กับผู้สูงอายุ ภายในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยมีนายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ทหาร ร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุแห่งชาติ ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยได้เชิญผู้สูงอายุ คณะกรรมการชุมชน และประชาชนในตำบลกะลุวอเหนือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญ และระลึกนึกถึงผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณและเป็นบุคคลสำคัญของครอบครัว สร้างการมีส่วนร่วมของคนในครอบครัว ชุมชน และสังคม ในการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมเตะปี๊บ และดูดนม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้สนุกสนาน และการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ เป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีของผู้น้อยต่อผู้อาวุโสที่นับถือ รวมทั้งขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ของไทยด้วย

 

0

Add a Comment