ช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากประสบอุทกภัย

Posted by:

นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพ จำนวน 4,600 ชุด ในพื้นที่รวม 13 หมู่บ้าน ในเขตตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ ทางเทศบาลได้จัดหาเรือท้องแบนมาให้ประชาชนใช้ในการขนย้ายสิ่งของและสัญจรเข้าออกเป็นการชั่วครฟแาว จากการที่ฝนได้ตกลงมาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันในช่วงสิ้นเดือนธันวาคม 2559 เรื่อยมา ส่งผลให้ในพื้นที่ถูกน้ำท่วมเกิดน้ำท่วมขัง และปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บางแห่งสูงกว่า 30-40 ซม.

 

 

0

Add a Comment