กิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ ร่วมทำความสะอาด (Big Cleaning) ชายหาดอ่าวมะนาว-เขาตันหยง

Posted by:

เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ได้จัดทำกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ ร่วมทำความสะอาด (Big Cleaning) ชายหาดอ่าวมะนาว-เขาตันหยง และแปรอักษร เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 โดยมี นายสุรพร พร้อมมูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี เริ่มด้วยการถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมลงนามแสดงความอาลัย จากนั้นยืนสงบนิ่ง 89 วินาที นอกจากนี้ได้ร่วมเพลงพ่อแห่งแผ่นดินและเพลงสรรเสริญพระบารมี และนายสุรพร พร้อมมูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ได้ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการในพื้นที่ หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างพร้อมใจกันแปรอักษรเป็นรูปเลข 9 อยู่ภายในหัวใจ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมีหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนือ ข้าราชการ พนักงาน นักเรียนนักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

0

Add a Comment