ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ

Posted by:

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 18 ต.ค.59 นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ พร้อมด้วยนายประภัสสร ตุนาคุน เลขานุการนายกฯ ปลัดเทศบาล รองปลัด สมาชิกเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ ร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ ที่ได้บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อการอยู่ดีมีสุขของพระสกนิกรชาวไทย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส

0

Add a Comment