ต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริม

Posted by:

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 24 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.20 น. นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือได้ต้อนรับ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมคณะ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ โดยนายกฯ ได้มอบกระเป๋าผลิตภัณฑ์จากกระจูดมอบให้ท่านอธิบดีเป็นที่ระลึก

111

002

003

004

0

Add a Comment