โครงการตาดีกาสัมพันธ์ ประจำปี 2559

Posted by:

เมือเวลา 08.00 น. วันที่ 14 พ.ค.59 นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ประธานพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน(ตาดีกาสัมพันธ์) ประจำปี 2559 พร้อมด้วยรองนายก คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนกรมทหารพรานที่ 46 กองร้อยปืนเล็กที่ 1 (บ้านโพธิ์ทอง) โดยมีนายอานนท์ ลอตันหยง กำนันตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวรายงาน การจัดงานตาดีกา และการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559 ในครั้งนี้ ณ บ.ตือลาฆอปาลัส ต.กะลุวอเหนือ อ.เมื่องนราธิวาส ซึ่งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านการศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่ อาทิเช่า การขับร้องอัลนาซีค การอ่านอัลกุร-อาน การบรรยายธรรม ซึ่งจะทำให้เยาวชนตระหนักถึงในหลักคำสอนตามหลักศาสนาอิสลาม เพื่อให้สอดคลัองกับวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ในพื้นที่ เพื่อสร้างความรักความสามัคคี และที่สำคัญร่วมกันสร้างความสันติสุขในพื้นที่ต่อไป

0

Add a Comment