โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2559

Posted by:

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 28 เม.ย.59 นายมะฮัสตี มะแซสะอิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนบ้านค่าย ม.2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส โดยมีนายกามารูเด็น อูเซ็ง รองนายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้นำศาสนา ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ปัจจุบันสถานการณ์การติดยาเสพติดของเยาวชนได้เพิ่มมากขึ้นทางเทศบาลตำบลกะลุวอเหนือจึงได้จัดแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้เยาวชนในเขตตำบลกะลุวอเหนือ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของตนเอง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของนักกีฬา เพื่อให้เกิดความรักสามัคคี เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือได้จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลให้ชุมชน/หมู่บ้าน และโรงเรียนปลอดสารเสพติดรวมให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงโทษและพิษภัยที่จะเกิดกับตนเอง ครอบครัว สังคม ชุมชน และประเทศชาติ

วันชิงแช่มป์ ซึ่งเป็นการพบกันทีมจากบ้านโคกสยา ม. 8 กับทีมบ้านบ้านสะปอม ม.13 ผลการแข่งขัน ทีมโคกสยาสามารถทำประตูชนะทีมบ้านสะปอม 1 : 0 เป็นผลทำให้ทีมโคกสยาเป็นแช่มป์ของการแข่งขันกีฬาต่อต้านเสพติดปี 59 ได้ถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด ส่วนรางวัลอื่นๆ มี รางวัลทีมมารยาทดี ได้แก่ ทีมจาเราะแลเกาะ , รางวัลนายประตูยอดเยี่ยมได้แก่ นายมูฮัมหมัดรีสุวัน หะยีอาแว จากทีมบ้านโคกสยา, รางวัลดาวซัลโว ได้แก่นายไซดี อูมา จากทีมบ้านตือลาฆอปาลัส, รางวัลดาวรุ่งประจำปี ได้แก่ นายฮาฟิส บินมะ จากทีมบ้านสะปอม, รางวัลกองเชียร์ดีเด่นได้แก่ทีมบ้านโคกสยา และรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ทีมบ้านตือลาฆอปาลัส , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีมบูกิตอ่าวมะนาว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ทีมบ้านสะปอม และรางวัลชนะเลิศ คือ ทีมบ้านโคกสยา ซึ่งเป็นชัยชนะครั้งแรกของหมู่บ้าน ทางเทศบาลขอแสดงความยินดีและขอขอบคุณทุกๆทีม ที่ส่งทีมเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย ปีหน้าเจอกันใหม่

0

Add a Comment