โครงการแข่งขันกีฬา ว่าว ประจำปี 2559

Posted by:

20 – 24 เมษายน 2559 การแข่งขันว่าว ประจำปี 2559 ณ หมู่ที่ 6 บ้านพิกุลทอง ซึ่งเป็นครั้งแรกของการจัดแข่งขันว่าวสำหรับชาวกะลุวอเหนือ เพื่อฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและเป็นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ โดยมีผู้สนใจส่งว่าวเข้าประกวดมากกว่า 200 ตัว สำหรับผลการแข่งขันว่าว ขนาดเล็ก ได้แก่นายมูฮำหมัดนาวี สาเมาะ ม.6 จาเราะแลเกาะ ขนาดใหญ่ นายสือลี มะสาแม ม.6 จาเราะแลเกาะ และว่าวสวยงามได้แก่นายรอนิง บือราเฮง ม.6 ชาวจะแลเกาะ งานนี้จาเราะแลเกาะกวดทุกรางวัล ปีหน้าเจอกันใหม่

0

Add a Comment