โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์กระจูด ประจำปี 2559

Posted by:

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์กระจูด ประจำปี 2559 โดยมีนายกามารูเด็น อูซ็ง รองนายกเทศมนตรี นายดือราแม มะ ที่ปรึกษาฯ นายอัสอารี แลหะ รองประธานสภาฯ นายมือลี ยูนุ นายนูรอดิน เจะมะ และนายอิมรอน เจะแว สท.เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ซึ่งการอบรมในครั้งนี่มีผู้สนใจเข้าร่วม 20 คน โดยใช้ระยะเลาการอบรมตั้งแต่วันที่ 11 – 20 เมษายน 2559 ณ กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านค่าย ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ม.2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส นอกจากนี้ยังมีผู้แทนพัฒนาการ จากพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนราธิวาสร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ โดยการเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยการสร้างงานสร้างรายได้ แก้ปัญหาการว่างงาน ส่งเสริมอาชีพอิสระและการเพิ่มพูนทักษะเพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพ บนพื้นฐานของการลดรายจ่าย สร้างรายได้ ขยายโอกาสให้กับประชาชนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ

0

Add a Comment