โครงการปนิธานความดี ปีมหามงคล

Posted by:

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 9 มีนาคม 2559 นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือเป็น นาย กามารูเด็น อูเซ็ง รองนายกเทศมนตรี นายณัฐศักดิ์ จันทโรจน์วงศ์ ปลัดเทศบาล นายไพสิฐ นรารักษ์ รองปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมปณิธานความดี เก็บขยะบริเวณชายหาดมะนาวประจำเดือน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากบริษัทพิธานพาณิชย์ จ.นราธิวาส และน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเตรียมความพร้อมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณชายหาดอ่าวมะนาวเพื่อเป็นการส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกสร้างความร่วมมือร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ท่านนายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือได้ขอขอบคุณทางบริษัทพิธานพาณิชย์ จ.นราธิวาส และน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

0

Add a Comment