รับโล่ห์ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพดีเด่น

Posted by:

28-29 มกราคม 2559 นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ในฐานะตัวแทนของชาวกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้เข้าพิธีรับมอบโล่เกียรติคุณ ประจำปีพุทธศักราช 2558 จากกรมอนามัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยง จังหวัดนราธิวาส ในโอกาาได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์เด็กเล็กคุณภาพดีเด่น ระดับจังหวัด โดยนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ซึ่งเป็นราลวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับชาวตำบลกะลุวอเหนือ และจังหวัดนราธิวาสทุกท่าน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 มกราคม 2559 นายอัสมีรี แวเด็ง นายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่เกียรติคุณ ประจำปีพุทธศักราช 2558 โดยกรมอนามัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยง จังหวัดนราธิาส ในงานสัมมนาวิชาการอนามัยแมละเด็กครั้งที่ 8 “ชวนลูกเล่นตามรอยพระยุคลบาท เสริมสร้างเด็กไทยแข็งแรงสมองดีพร้อมเรียนรู้” และประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลผ่านมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งการรับโล่เกียรติคุณ ครั้งนี่เป็นรางวัลและความภาคภูมิใจของเทศบาลกะลุวอเหนือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้ดำเนินการส่งเสริมในหลายๆ ด้านเพื่อการพัฒนาคุณภาพเด็กและครูผู้ดูแลเด็ก ทั่งนี้ของมอบรางวัลนี้สำหรับชาวตำบลกะลุวอเหนือทุกท่าน

0

Add a Comment