ข้าวเกรียบปลาอ่าวมะนาว

Posted by:

ข้าวเกรียบปลาอ่าวมะนาว 353 ปูลากาปะหิ์ หมู่ 7 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 ติดต่อ : นางอุษา เซะบากอ โทร : 08-9293-5646, 08-9734-3700 อีเมล: befish cracker@gmail.com

 

20151222160056fzu 20151222160114ucy

0