กลุ่มข้าวเกรียบปลาบ้านใหม่

Posted by:

กลุ่มข้าวเกรียบปลาบ้านใหม่ 38/5 ใหม่ หมู่ 5 นรา-ตากใบ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000 ติดต่อ : นายอาหรีม สอระมัน โทร : 08-1095-6477, 08-9296-0180 เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา การจัดการ เดิมทีข้าวเกรียบเริ่มมาจากปัตตานี แล้วมีชาวบ้านจากปัตตานีได้อพยพมาอยู่นรา แล้วได้ผลิตข้าวเกรียบขาย โดยชาวบ้านได้แยกกันทำตามบ้าน บ้านของใครก็คนนั้นทำ แล้วขายตามตลาด แต่เนื่องจากจำนวนผลผลิตเยอะ จึงทำให้มีการตัดราคากัน และสินค้าก็ไม่ได้มาตรฐาน สำหรับบางเจ้าจึงทำให้ผลผลิตของคนอื่นพลอยเสียชื่อเสียงด้วย จึงได้มีการประชุมกัน และคิดร่วมกันเพื่อทำเป็นกลุ่มเพื่อให้สินค้าได้มาตรฐานมากขึ้น โดยพัฒนาโรงเรือนให้ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานมากขึ้น เพื่อให้สินค้าสะอาดขึ้น จึงทำให้มีการจัดตั้งกลุ่มข้าวเกรียบปลาขึ้น

 

123 1234 12345

0