โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านค่าย หมู่ที่ 2 – บ้านปูลากาป๊ะ หมู่ที่ 7

Posted by:

โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านค่าย หมู่ที่ 2 – บ้านปูลากาป๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2,720 เมตร หนา 0.05 เมตร
เปิดอ่านไฟล์เพิ่มเติม
0

Add a Comment