โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบ้านค่าย-คีรี หมู่ที่ 2 บ้านค่าย ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธ

Posted by:

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ สายบ้านค่าย-คีรี หมู่ที่ 2 บ้านค่าย ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 110.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร จำนวนเงิน 717,800.00 บาท
อ่านไฟล์เพิ่มเติม
0